Meer weten over de kringwinkel?

Algemene voorwaarden

Dit reglement bevat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn bij het bieden op de website www.uwkringding.be. Je moet alle voorwaarden en bepalingen lezen en aanvaarden. Dit wordt uitdrukkelijk gevraagd bij de registratie en het bieden. Indien je niet akkoord gaat met dit reglement dan kan je geen gebruik maken van de diensten aangeboden op deze website.
Bij een wijziging van het reglement krijgt elke geregistreerde gebruiker een mail waarin de wijziging wordt aangekondigd en verduidelijkt en krijgt hij/zij de mogelijkheid zijn/haar account op non-actief te zetten of te laten verwijderen

vzw Ateljee, Vlaamsekaai 10 te 9000 Gent, eigenaar van de website www.uwkringding.be, heeft het recht de bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen. Op de website worden uitsluitend goederen aangeboden van Kringwinkels. De deelnemende partners zijn: De Kringwinkel Ateljee, De Kringwinkel Antwerpen, De Kringwinkel 't rad, De Kringwinkel Vlaamse Ardennen, De Kringwinkel Den Azalee, De Kringwinkel Hageland, De Kringwinkel Meetjesland, De Kringwinkel SPIT, De Kringwinkel Televil, De Kringwinkel Spoor2 en De Kringwinkel Teleshop.

Elk centrum draagt de volledige verantwoordelijkheid over zijn items en over de afwikkelingsprocedure (verkoop, levering ... van de items). 
  

ARTIKEL 1: VOORWAARDEN VOOR REGISTRATIE

Enkel personen die juridisch bekwaam zijn om bindende overeenkomsten te sluiten kunnen zich registreren en bieden. Minderjarigen kunnen zich niet registreren en niet bieden. vzw Ateljee heeft het recht de gegevens van de geregistreerden te controleren.

 

ARTIKEL 2: REGISTRATIE

Om te kunnen bieden moet je je registreren. Je moet een login en paswoord kiezen. Dit paswoord en deze login zijn persoonlijk. Het eventueel doorgeven van de gegevens aan derden gebeurt op eigen risico. Alle gegevens moeten correct zijn ingevuld om te kunnen bieden. vzw Ateljee houdt zich het recht voor om registraties te weigeren of te schrappen indien 1 of meerdere gegevens niet stroken met de werkelijkheid of indien er een vermoeden van kwaad opzet is. Registreren is gratis.
Hou er rekening mee dat de inlognaam die je kiest zal weergegeven worden op de website als je een bod uitbrengt.

 

ARTIKEL 3: EEN BINDEND CONTRACT

Als je een bod doet, weet dan dat je een bindend contract aangaat met De Kringwinkel die het item aanbiedt op de website. Je bod kan niet ingetrokken worden. Als je een bod plaatst en op het vervalmoment het hoogste bod uitbracht, dan ben je verplicht dat item of die items te kopen aan de prijs die overeenstemt met je bod, vermeerderd met eventuele verzendingskosten. De gebruiker wordt per mail verwittigd wanneer hij/zij op de vervaldatum het hoogste bod uitbracht. Ophalen kan enkel op het afhaalpunt dat vermeld staat bij elk item. De kosten voor eventuele levering vallen ten laste van de bieder-koper.

 

ARTIKEL 4: INSTELPRIJS

De Kringwinkel stelt voor elk item een instelprijs vast. Onder deze instelprijs kan niet geboden worden. Als deze instelprijs niet met 5% overschreden wordt, dan is De Kringwinkel niet verplicht dit item te verkopen.

 

ARTIKEL 5: 5%-REGEL

Elk nieuw bod moet minstens 5% hoger liggen dan het vorige bod. In principe kan niet lager geboden worden: het systeem zal je bod niet aanvaarden. Bij het instellen van een bod van €0 in combinatie met het invoeren van een maximumbod wordt het bod als ongeldig beschouwd.

 

ARTIKEL 6: MAXIMUMBOD

Bij het bieden kan een geregistreerde gebruiker (hierna 'x' genoemd) aangeven tot welk maximaal bedrag hij voor het item wil bieden. Brengt iemand een hoger bod uit dan zal het bod van deze gebruiker x automatisch met 5% verhoogd worden. Dit wordt herhaald tot het maximum opgegeven bedrag bereikt is.

Als een andere gebruiker vervolgend identiek hetzelfde bedrag biedt als het maximumbod van gebruiker x, dan wordt het item toegekend voor deze prijs aan gebruiker x. De andere gebruiker moet in dat geval 5% hoger bieden om het hoogste bod op het item uit te brengen.

 

ARTIKEL 7: MAILVERKEER

Een geregistreerd gebruiker kan via de website aangeven om op de hoogte te worden gehouden van het toevoegen van veilingen waarin de desbetreffende gebruiker geïnteresseerd is. Dit gebeurt via mailverkeer. Indien de gebruiker dit niet meer wenst te ontvangen, is het eenvoudig zich uit te schrijven via de link in de verstuurde mails.

In diens account kan een geregistreerd gebruiker steeds aanvinken of hij/zij mails wenst te ontvangen indien hij/zij overboden wordt op een uitgebracht bod. Deze functie kan eenvoudigweg weer gedesactiveerd worden door in het account de checkbox uit te vinken.

Mails, verzonden door uwkringding.be moeten als louter informatief beschouwd worden. Uwkringding.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet aankomen van uitgezonden mailverkeer. Dit omdat er steeds een kans is dat mails verloren gaan (spamfilter, ongewenste mails, volle mailbox ...).

 

ARTIKEL 8: VERVALDAG EN VERVALUUR

Bij elk item wordt de vervaldag en het vervaluur vermeld. Dit wordt maximaal gerespecteerd. Hou er rekening mee dat tussen het uitbrengen van een bod en de registratie ervan door het systeem enige vertraging kan optreden tengevolge van de snelheid van je computer, internetverbinding ... Als een bod binnen de gestelde vervaltermijn wordt uitgebracht op het allerlaatste moment kan het zijn dat de registratie pas een aantal seconden later geregistreerd wordt. Het laatste  door het systeem geregistreerde bod wordt in ieder geval als geldig beschouwd en het item wordt toegewezen aan deze hoogste bieder.

 

ARTIKEL 9: BETALING, AFHALING EN LEVERING

Wanneer je de hoogste bieder bent voor een item krijg je een mail waarin dit bevestigd wordt. Dan kan je kiezen of je het item zelf gaat afhalen of laat verzenden (indien van toepassing).
Levering gebeurt op het adres dat je vermeldt in je account via het tabblad "Verzendingsadressen".

AFHALING

De goederen kunnen enkel afgehaald worden IN HET AFHAALPUNT VAN DE KRINGWINKEL DIE HET ITEM TE KOOP AANBIEDT. Het afhaalpunt wordt bij elk item vermeld.
Afhaling kan enkel door de geregistreerde bieder. Hij/zij moet op het moment van afhaling zijn/haar identiteitskaart tonen en een print van de bevestigingsmail voorleggen. Afhaling met getekende volmacht kan eveneens.
De bevestigingsmail kan ook getoond worden op PDA of smartphone. Zonder deze documenten kan het item niet overhandigd worden.
Betaling gebeurt op het moment van afhaling in cash of met bancontact.

LEVERING

Sommige items zijn niet verzendbaar. Meer info hierover per item in de alinea details.
Levering gebeurt enkel op het adres dat je vermeldt op het moment van de registratie. Levering gebeurt via de diensten van B-Post (B-Pack). Indien een item niet geleverd kan worden, maar enkel kan afgehaald worden dan staat dit vermeld bij het betreffende item.

De bieder-koper heeft 14 kalenderdagen na de vervaldatum om het item te betalen en/of op te halen.
Na deze termijn wordt het item opnieuw eigendom van De Kringwinkel die het te koop aanbiedt. De betreffende Kringwinkel kan het item terug te koop aanbieden op de website, in een van zijn winkels of het aanbieden aan de tweede hoogste bieder. Personen die de aankoop niet realiseren binnen de 14 kalenderdagen kunnen geschrapt worden uit de lijst van gebruikers en zullen geen toegang meer hebben tot de website.
 
AFHAALPUNTEN

 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Ateljee
  worden afgehaald in de Pijndersstraat 52 - 9000 Gent.
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Antwerpen
  worden afgehaald in de Kroonstraat 166 - 2140 Borgerhout, Venstraat 151A - 2900 Schoten, Bredabaan 397 - 2170 Merksem, Bredabaan 651 - 2930 Brasschaat, Abdijstraat 104 - 2020 Antwerpen - Kapelsestraat 237 - 2950 Kapellen, Sint-Jorispoort 29 - 2000 Antwerpen, Vosstraat 305 - 2100 Deurne, Bisschoppenhoflaan 255b - 2100 Deurne, Desguinlei 100 - 2018 Antwerpen, D'Herbouvillekaai 19 - 2000 Antwerpen 
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel 't rad
  worden afgehaald in de Terluchtestraat 38 - 8040 Ruddervoorde.
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Den Azalee
  worden afgehaald in de Heistraat 115 - 9100 Sint-Niklaas.
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Vlaamse Ardennen
  worden afgehaald in de A.L. Vanhovestraat 14 - 9600 Ronse.
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Hageland
  worden afgehaald in de Minderbroedersstraat 33 - 3300 Tienen, de Amerstraat 17 - 3200 Aarschot of de Nijverheidslaan 33a - 3290 Diest.
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Televil
  worden afgehaald in de Mechelsesteenweg 588D - 1800 Vilvoorde
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel SPIT
  worden afgehaald in de IJzerenmolenstraat 10-12 - 3001 Heverlee
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Spoor2
  worden afgehaald in de Heikensstraat 1b - 9240 Zele
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Meetjesland
  worden afgehaald in de Slachthuisstraat 2b - 9900 Eeklo
 • Items te koop aangeboden door De Kringwinkel Teleshop
  worden afgehaald in Tragel 5 - 9300 Aalst

 

ARTIKEL 10: TERUGGAVEBELEID

Als je het hoogste bod uitbrengt op een item dan ben je verplicht dit item daadwerkelijk aan te kopen en te betalen, behoudens de wettelijke bepalingen inzake verkoop op afstand.
Bij eventueel terugzenden van een aangekocht item vallen de directe kosten verbonden aan de verzending ten laste van de bieder-koper

 

ARTIKEL 11: KLACHTEN EN INFORMATIE

Alle gebruikers kunnen terecht voor klachten omtrent geleverde items of voor algemene informatie met betrekking tot uwkringding.be terecht op info@uwkringding.be.
Ook de ODR, de online geschillenbeslechting van de Europese Commissie, helpt bij klachten over e-commerce.

 

ARTIKEL 12: PRIVACY

De gegevens die de gebruiker verstrekt via de website worden opgeslagen in een database. Het verzamelen van deze gegevens gebeurt om je te kunnen contacteren tijdens of na de veiling van een item waarop je een bod uitbrengt. Je gegevens worden nooit doorgegeven aan derden of andere organisaties of bedrijven dan De Kringwinkels vermeld in dit reglement. De deelnemende Kringwinkels kunnen je gegevens gebruiken om je op de hoogte te brengen van activiteiten, evenementen en acties. Bij je registratie kan je aanvinken als je de nieuwsbrief van www.uwkringding.be al dan niet wenst te ontvangen.

Je kan ten allen tijde je gegevens uit onze database wijzigen. Je hebt daarvoor toegang tot jouw account via de website. Login, geboortedatum, naam, voornaam kunnen niet gewijzigd worden.

Indien je je account wilt schrappen dan kan dit met een eenvoudige aanvraag via info@uwkringding.be of vzw Ateljee – uwkringding – Vlaamsekaai 10 – 9000 Gent.

Hou er rekening mee dat je inlognaam zichtbaar is op de site als je een bod uitbrengt. Zolang je het hoogste bod hebt op een of meerdere items blijft deze inlognaam dus zichtbaar op het scherm. Ook in de rubriek vervallen items blijft de login zichtbaar.

Elke gebruiker kan het emailverkeer dat door de website gegenereerd wordt zelf beheren in de rubriek MIJN ACCOUNT.

 

ARTIKEL 13: SCHRAPPEN ALS GEBRUIKER

vzw Ateljee heeft het recht zonder kennisgeving geregistreerde gebruikers te schrappen zodat ze geen toegang meer hebben tot www.uwkringding.be. Dit gebeurt zeker bij het verstrekken van foutieve gegevens, het niet concretiseren van een hoogste bod binnen de gestelde termijn ...   Indien het mailadres van de geregistreerde niet bereikbaar is omdat het onbestaande of foutief is, wordt de geregistreerde direct verwijderd uit de bestanden. Indien de gebruiker bij registratie de gegevens van andere personen misbruikt (ander adres, telefoonnummer …) zal de gebruiker direct geblokkeerd worden, de betrokken benadeelde personen verwittigd en zal er klacht neergelegd worden bij de bevoegde instanties.

 

ARTIKEL 14: EIGENDOMSRECHT

Een artikel blijft eigendom van De Kringwinkel tot op het moment dat het item door de winnaar betaald wordt. Foto’s van de items die te koop worden aangeboden op uwkringding.be blijven ook na de verkoop van een item eigendom van De Kringwinkel en mogen zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

 
NOG VRAGEN? info@uwkringding.be

Het product is toegevoegd aan de vergelijkings lijst

Naar de vergelijkings lijst Terug
Breng een bod uit hoger dan
,
,
Dit item kan enkel opgehaald worden
Selecteer
Annuleren

Leveringsadres toevoegen


Annuleren

Leveringsadres wijzigen


Annuleren

Menu

 • Home
 • Veilingen
 • Onze missie
 • Klantenservice
 • Contact
 • Mijn account